BAGRland B2B

Vážení a milí přátelé bagrů

G. Jelicoe

Jestliže G. Jelicoe tvrdil, že zahradní a krajinářská architektura je největším druhem uměním ever, já s bagříkem tvrdím, že BAGR je na zemi největším a nejvlivnějším symbolem a tématem krajinářské architektury na světě vůbec!

Ropa, energie, síla, antropogenní činnost atd.

Bohužel ani my krajináři to tak nevnímáme.

Natož laická veřejnost nebo lidé obecně.

Spolek na ochranu bagrů

Mým / naším úkolem je pomoci bagrům na zemi.

Za tímto účelem byl založen spolek na ochranu bagrů, a chtěl bych vás – kohokoliv, poprosit o aktivní účast.

Co je spolek, jaká jsou pravidla, stanovy, účel, přínos pro nás  – všechno Vám rádi sdělíme.

Každého z vás, kdo má nějakou specifickou a unikátní schopnost, rádi k účasti na tomto projektu přizveme.

Historie, aneb jak to všechno bylo

1995

pokud jste nelezli na stromy jako děti, nemůžete dělat zahradníky

1997 - 2000

nestavte pořád ty blbý hřiště, nechte děcka lozit po stromech

1994 - 2001

studium na VŠ, kde jsem se „nedozvěděl“, co je to ornice a jak s ní nakládat

2006

zahrada roku, první bagr

2011 - 2014

lesní školka

2012

Příprava rodinného zábavního parku ve Vranově

2013

objevení 12 řemesel, festival kefír, porozumění řeči kašpárka v rohlíku, Vranov nad Dyjí

2014

Koncept univerzity řemesel, anglie – 101 activities in nature, learning through landscapes

2015

Přírodní mateřské školky, kukyho les, kutná hora s peťou

2016

Diggerland, kácov, kefír na kačině

2017

Landcraft days in kácov – stavba dětského hřiště, akvizice v praze

2018

První myšlenky na bagrland, autopark vranov, galabau centrum stále v pozadí

2019

Floreum litomyšl, botanicula, enderova hra

2020

Bagrland on earth

Bagr je, povětšinou, vnímán jako nepřítel zahradníků

Bagr má rád každý

Bagru se každý bojí

Bagry a kytky – to přece nejde dohromady

Bagr je ruka, kterou pracujeme.

Bohužel si to ale neuvědomujeme.

Bagr je až příliš často rukou, která nemá hlavu.

Netýká se to samozřejmě jenom bagrů, platí to obecně.

My tady něco projektujeme, vymýšlíme a plánujeme a vůbec si neuvědomujeme, s kým a jak to na těch stavbách potom děláme… (to platí pro všechny, včetně mě. Investoři, architekti, dělníci…)

To je věc, kterou má tento spolek za úkol řešit.

A měnit.

Kdo je to bagrista, jaká je kvalifikace bagristy?

  • ten, kdo rozumí strojům?
  • ten, kdo umí vyměřovat?
  • ten, kdo umí hrát pc hry?
  • ten, kdo umí tahat za páčky?
  • ten, kdo rozumí stavbě?
  • ten, kdo rozumí vodě?
  • ten, kdo rozumí půdě?
  • ten, kdo rozumí kytkám?
  • ten, kdo rozumí krajině, urbanismu, architektuře?

ODPOVĚĎ JE ANO NA VŠECHNY OTÁZKY

Bohužel

Naše vnímání bagristy se smrsklo na borce ve špinavých montérkách s rukama od šmíru, který stále řeší a utahuje nějaké šroubky, nebo v lepším případě sedí v bagru, z kterého se nevystupuje. Každý bagrista má potom stále svého technika, stavbyvedoucího a lopaťáka. To znamená – jeden bagr a 4 lidi…)

Zachraňme žížaly!

V žádném případě bagrista neřeší kompozici, architekturu nebo tak. Bohužel ale většinou neřeší ani hospodaření s ornicí, půdou nebo vodou. A to je průser! Kvůli tomu potřebujeme bagry chránit! Náš Peťa ještě ani neuměl přádně chodit a už věděl, že nesmí bagrem míchat hnědou hlínu se žlutou hlínou, protože v hnědé hlíně žijí žížaly a ty by ve žluté hlíně umřely! Víc vědět nepotřebuje…

Jak se zahradník dostane k bagru? Jak se zedník dostane ke kytkám?

Stejně tak, jako se kluk dostane k holce. Musí se zamilovat a musí chtít!

Kdy se může člověk zamilovat do bagru?

Respektive, lépe, kdy člověk miluje bagry?

V mateřské školce ! ! !